Konsulentydelser

d

Organisatoriske forløb omkring ledelse, motivation, arbejdsprocesser og kultur

Midt i den daglige drift kan det være svært at trække sig op i helikopterperspektiv og overskue hvilke tiltag, der skal give varig værdi for organisationen. Hvad enten man overvejer sin onboarding, MUS-proces, konkrete procesoptimeringer, mere konkrete ledelsesmæssige tiltag eller noget helt femte, så kan sportens udgangspunkt i mange tilfælde være et godt sted at starte, fordi vores udgangspunkt altid er at optimere atleten (medarbejderen).

Hvis udgangspunktet er medarbejderen vil der naturligt være andre prioriteringer end hvis udgangspunktet er regnskabet eller langsigtet profitmaksimering – men hvis man fokuserer på individet i organisationen følger profitmaksimeringen med på den lange bane.

Det er min vigtigste opgave at spejle sportens verden ind i din organisation og tage udgangspunkt i dig og dine medarbejdere – men hvis det ikke gøres med respekt for jeres målsætninger, hverdag og organisation både generelt og specifikt, så giver det ingen værdi.

Jeg insisterer på at vi i samarbejde definerer et resultatmål for enhver proces, jeg er en del af. Jeg er ikke interesseret i at deltage i processer, hvor jeg ikke flytter noget. Hvis I leder efter en proces for processens skyld (fordi man så kan sige, at man har “gjort” noget), så ring til et af de store konsulenthuse. Det er ikke noget for mig.

d

Coachingforløb for ledere

Er stadigt flere forandringer blevet en alt for stor del af din hverdag som leder?

Kan du samtidig godt se, du savner tid til at være leder for dine medarbejdere fordi den ene forandring afløser den anden – både organisatorisk, økonomisk og opgavemæssigt?

En stor del af de ledere, jeg har haft og har i coachingforløb, oplever forandringer som en forhindring for at være den leder, de gerne vil være. Samtidig nævner de også, at de ofte bliver fanget i større processer, de reelt ingen chance har for at påvirke – men som alligevel optager rigtig megen tid og som derfor gør det svært at holde overblikket. Tid, der også går fra ledelsesopgaven.

Som løsning stiller vi i fællesskab skarpt på, hvilken type leder, de ønsker at være og hvordan vi får prioriteret ”lederen” i den daglige drift – til gavn for både dem selv, deres medarbejdere, deres chefer og organisationen som helhed.

Sammen afklarer vi blandt andet:

  • Hvilken type leder vil du gerne være? Og hvordan husker du det – og navigerer efter det – i pressede situationer?
  • Hvorfor fylder forandringerne så meget – og hvilke forandringer kan vi påvirke og hvilke kan vi ikke?
  • Hvilke ting mener du som leder er de vigtigste at prioritere … og hvordan sikrer vi, du ikke glemmer det når der er pres på i dagligdagen?
  • Hvordan holder man motivationen i en medarbejdergruppe, når fremtiden ofte byder på forandringer for både den enkelte medarbejder og hele organisationen?

Jeg har en tung baggrund i elitesporten og har arbejdet med topperformance for nogle af landets allerbedste svømmere og samarbejdet med de bedste trænere. I elitesporten er fokus altid på individet – uden individets motivation og glæde når vi ikke ambitiøse mål.

Siden jeg stoppede i elitesportsverdenen har jeg arbejdet med forandringsledelse i både offentlige og private organisationer og har desuden haft flere coachingforløb for ledere sideløbende med forløb omkring mere generelle arbejdsprocesser.

I prioriteret rækkefølge giver min baggrund i elitesporten, min erfaring med ledercoaching og min cand. merc. i strategi og ledelse mig værktøjerne til at hjælpe dig med at blive en bedre leder for dine medarbejdere – men jo også for din egen skyld!

Skriv til mig, hvis du vil have en uforpligtende snak om et coachingforløb med fokus på hvad der får dig til at være motiveret og performe i dit job (og hvordan du sikrer evnen til at holde ”det lange lys” som leder i en forandringspræget organisation).